Børn og unge med angst

Angstbehandling til børn og unge

Bekymrer dit barn sig for meget?

Mange børn bekymrer sig alt for meget. Nogle af dem så meget, at de opfylder kriterierne for en angst diagnose. Uanset om den unge har en diagnose eller ej, så kan bekymringerne nogle gange give den unge alt for mange udfordringer. Men sådan behøver det ikke være! 

I et metakognitivt forløb, lærer de unge at håndtere sine bekymringer og sin angst, på en mere hensigtsmæssig måde.

Via øvelser i klinikken, lærer barnet at bruge en række yderst effektive redskaber. som gør, at bekymringerne ikke kommer til at få samme indflydelse over barnet. 

Metoden er ny og radikalt anderledes i forhold til andre terapeutiske /coachende metoder. Det er vigtigt, at både barn og forældre forstår metoden.  Et forløb med et barn vil derfor altid starte med en forældrekonsultation.

Kontakt mig for mere information.

Læs mere om børn og unge med angst på min anden hjemmeside - Slipangsten.dk