Stress coaching erhverv

Metakognitiv og værdibaseret

Professionel stress coaching for ledelse og medarbejdere 

Metakognitiv stress coaching for virksomheder

Den metakognitive stressbehandling adskiller sig fra traditionel stressbehandling på flere måder. Et metakognitivt stressforløb vil som udgangspunkt ikke indebære langvarig sygemelding og inaktivitet. Det skyldes metodens anskuelse af stress. Man adskiller udefra kommende faktorer/ problemer fra individets tanker om problemerne. Det handler derfor ikke om at lave om på den enkeltes omgivelser, men at kigge på den enkeltes strategier til at håndtere de udfordringer som skaber stress.

Forebyggende stress coaching – for alle med eller uden stress

Alle har glæde af at kende de metakognitive redskaber som kan bruges, når vi oplever psykisk belastning, uanset om det handler om bekymringer, nedstemthed, uro eller frustrationer. Det vil gøre den enkelte mere robust og i stand til at håndtere ukonstruktive mentale processer effektivt. En beslutning truffet ud fra en følelse er sjældent lige så god som en beslutning truffet ud fra logik og rationale.