Metakognitiv stressbehandling

Fokus på årsagen til psykisk belastning som f.eks. stress

Metakognitiv stressbehandling er en kortvarig og redskabsbaseret metode som fokuserer på årsagen til psykisk belastning som f.eks. stress. Vi dvæler ikke ved fortiden – medmindre der er et behov for det. Vi holder et fremadrettet fokus med henblik på at blive bedre rustet til at håndtere stress på en mere effektiv måde.

Forløbet bliver skræddersyet til dit behov og tager højde for den situation, som du befinder dig i. Du vil lære at genkende dine egne kognitive processer som udløser din stress. Du vil også lære, hvordan du opnår en større kontrol af dine reaktioner og adfærd.

Målet er, at du bliver mere fleksibel i dit reaktionsmønstre og bruger mere effektive strategier for at komme din stress til livs.

Efter et metakognitivt forløb vil du være i stand til at