Metakognitiv terapi

Genvind kontrollen over dine negative tanker

Metakognitiv terapi er en forholdsvis ny terapeutisk metode til at afhjælpe forskellige former for psykisk mistrivsel såsom angst, stress og depression. Metoden er det, man kalder for transdiagnostisk, hvilket betyder, at den kan bruges på forskellige former for problematikker.

Hvad er Metakognitiv Terapi?

Metakognitiv terapi er en forholdsvis ny terapeutisk metode til at afhjælpe forskellige former for psykisk mistrivsel såsom angst, stress og depression. Metoden er det, man kalder for transdiagnostisk, hvilket betyder, at den kan bruges på forskellige former for problematikker.

Metakognitiv terapi er en videreudvikling af Kognitiv Adfærds Terapi (KAT). Hvor man i KAT beskæftiger sig med, hvad det er, du tænker og føler, vil man i Metakognitiv terapi beskæftige sig med, hvordan du forholder dig til det, du oplever. Den smertefulde og ubehagelig tanke eller følelse er i sig selv ikke et problem. Det er faktisk helt normalt at have negative tanker og følelser, som angst og nedstemthed. Tanker og følelser kommer og går. Problemet opstår, hvis destruktive tanker kommer til at fylde for meget. Hvis du bruger for meget tid på destruktiv tænkning, kan du udvikle stress, angst eller depression.

I Metakognitivt terapi arbejder vi derfor med at genvinde kontrollen over, hvor meget tid vi bruger på negativ eller uhensigtsmæssig tænkning, som ikke gør os godt, og som forhindrer os i at leve det liv, vi gerne vil. 

Hvorfor vælge metakognitiv terapi?

Tænker du meget over, om du nu er god nok?

Bekymrer du dig over, at du tænker på den måde?

Føler du dig overbevist om, at du ikke kan styre dine bekymringer eller grublerier?

Kan du genkende ovenstående? Metakognitiv terapi arbejder med at fjerne kilden til problemet. Problemet er ikke det, vi tænker eller føler, men hvordan vi reagerer på vores tanker og følelser. I et forløb arbejder vi med at bryde denne ufleksible tankeproces.

Hvordan foregår metakognitiv terapi?

Man kan enten få individuelle samtaler eller gå i et gruppeforløb med maks. 5 deltagere per terapeut. Metoden egner sig særdeles godt til gruppeforløb, da den dels har karakter af en oplevelsesbaseret terapiform med mange øvelser, og dels er en forholdsvis styret terapiform. Vi arbejder med at fjerne kilden til problemet. Problemet er ikke det, vi tænker eller føler, men hvordan vi reagerer på vores tanker og følelser. Hvis du for eksempel tænker “Jeg er ikke god nok”, er denne tanke i sig selv hverken unormal eller problematisk. Men hvis du;

så kan man risikere at udvikle en psykisk lidelse. Jeg arbejder med at styrke dine egne evner til at bryde denne ufleksible tankeproces, sådan at du lærer at skrue ned for den tid, du bruger på destruktiv tænkning og adfærd. Når man reducerer den tid, man bruger på uhensigtsmæssige tankeprocesser, vil man automatisk reducere psykologisk ubehag som følelsen af angst, stress eller depression.

Det siger andre

Er det hårdt at gå i metakognitiv terapi?

Nej. På ingen måde. Det skal være en god oplevelse at komme i et coaching- eller terapeutisk forløb. Du skal få det bedre ikke dårligere. Vi arbejder fremadrettet og ser på, hvad du kan gøre her og nu for at få det bedre. Det er ikke nødvendigt at rive op i gamle sår for at få det bedre. Det får du ved at forholde dig på en anden måde til dine ubehagelige oplevelser uanset om det handler om grublerier over hændelser i fortiden, tanker om dig selv eller bekymringer om ting du er bange for skal ske i fremtiden.

Ring eller skriv til os her – så finder vi en tid til dig.