Værdibaseret stressbehandling

Med udgangspunkt i dine værdier

Den værdibaserede stressbehandling tager udgangspunkt i et af vores mest stabile strukturer – dine værdier. Vi arbejder med at sætte ord på, hvem og hvordan du gerne vil være, og hvad som egentlig er vigtigt for dig. Selv om du oplever arbejdsrelateret stress, tager vi et holistisk perspektiv og ser på flere aspekter af livet som også har indflydelse på vores energi og trivsel.

Herefter vil vi arbejde mindfulnessbaseret med de tanker og følelser som stiller sig i vejen for, at du kan være den, som du gerne vil være eller gøre det, du gerne vil gøre. Mindfulness kan også siges at være metakognitiv, da vi her træner os i at lade tanker og følelser passe sig selv uden at involvere os i dem. Vi træner os i at blive bedre til at styre vores opmærksomhed – så du selv kan vælge, hvad du vil give din opmærksomhed til. Målet er at lade din adfærd være styret af dine værdier og ikke af dine følelser og destruktive tanker.

Compassion og egenomsorg er en grundsten i alt vi laver.

Efter et metakognitivt forløb vil du være i stand til at